INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z ROCZNIKA 2016,

które w roku szkolnym 2022/2023

będą objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zamieszkałych w obwodzie

Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach prosi rodziców/opiekunów ww. dzieci o poinformowanie szkoły obwodowej w terminie do 30 września 2022 r. o miejscu spełniania obowiązku przedszkolnego (w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego za granicą podanie takiej informacji jest obowiązkowe na mocy art. 33 ust. 1 pkt 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE)

Stosowną informację można przekazać:

osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 730 do 1600

telefonicznie – 32 233 32 48 w godzinach od 730 do 1600 na adres e – mail: sp5pyskowice@wp.pl.