OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ (OPP) jest placówką edukacyjną, która rozwija różnorodne zainteresowania i talenty uczniów.  W dobie pandemii, utarte schematy muszą być zastępowane nowymi rozwiązaniami.  W SP 5 w Pyskowicach dużo wydarzeń naukowych, z których w poprzednich latach korzystali młodzi przyrodnicy wyjeżdżając poza szkołę, udało się zastąpić spotkaniami on-line. Noc Naukowców to jeden z takich przykładów . Politechnika Śląska  w Gliwicach  zorganizowała to wydarzenie , ale  przeprowadzić musieliśmy je w szkole.

   KOŁO KREATYWNEGO MYŚLENIA I KOŁO EKOLOGICZNE OPP przygotowały NOC NAUKOWCÓW      w naszej placówce. Uczniowie ćwiczyli własną kreatywność rozwiązując samodzielnie nieschematyczne zadania. Łączyliśmy się też z POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ w Gliwicach oglądając wybrane eksperymenty i wykłady. Największym zainteresowaniem cieszyła się praca  grupowa przy ustawianiu piramidy z kubeczków .

    Kolejnym wydarzeniem naukowym  były pokazy  dla klas 6,  przeprowadzone on-line przez CENTRUM NAUKI KOPERNIK  w Warszawie w ramach wizyty  e – PLANETOBUSA. Uczniowie obserwowali jesienne niebo rozpoznając ciała niebieskie. Dzięki temu utrwalili w ciekawy sposób  poznawane  na lekcjach treści.

    Innych zadań twórczych podjął się Teatrzyk PIK- POK , działający w ramach OPP , przygotowując z okazji Dnia Edukacji Narodowej przedstawienie, z  miłymi słowami dla nauczycieli i pracowników szkoły . Film  został rozesłany w formie życzeń do placówek oświatowych  powiatu.

     Obecna sytuacja pandemiczna powoduje, że wszyscy musimy przeorganizować swoje działania. OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ (OPP) wdrożyło nowoczesne metody pracy na miarę XXI wieku, aby wesprzeć uczniów w rozwijaniu różnych talentów.

 

                                                       Powyższe wydarzenia zorganizowali:

              G.Bisz, A.Gierlotka, J.Pryciak, E.Uznańska, D.Szynkiewicz, Ł.Włóczyk