Z inicjatywy nauczycieli na początku września 2016 roku w Zespole Szkół w Pyskowicach powstał pierwszy w naszym mieście Szkolny Klub Wolontariatu "MOPSIK" . Nazwa klubu nie jest przypadkowa. Ma przypominać o cechach niezbędnych do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi: M - miłość, O - odpowiedzialność, P - przyjaźń, S - szacunek, I - integracja, K - koleżeństwo.
          Wolontariuszami naszego koła są uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 5, którzy działają pod opieką pięciu koordynatorek: Beaty Wyki, Katarzyny Durczyńskiej, Beaty Mandreli-Kazanców, Iwony Gizickiej oraz Alicji Gierlotki.

Celem szkolnego wolontariatu jest:

  • rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,

  • aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,

  • wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim,

  • wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego,

  • łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi, wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,

  • promocja idei wolontariatu w szkole,

  • prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

 

 

           REGULAMIN

 

 

 

 NASZE AKCJE :

 

SZKOLNA PACZKA

 

WSPIERAMY HOSPICJUM

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania szkoła pamięta„Mopsik” wziął udział w „Akcji znicz”

 

 

POMAGAMY DZIECIOM Z UKRAINY I BIAŁORUSI