STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W PYSKOWICACH

 ZMIANY STATUTOWE

14.01.2019


30.08.2019


4.11.2019


10.02.2020


30.08.2021