GRAFOMOTORYKA

ROZWÓJ MOWY DZIECKA

ARTYKULACJA
 WADY WYMOWY
ZESTAW R
ZESTAW S

 ZESTAW SZ

ZESTAW C
ZESTAW CZ
ZESTAW DŻ
ZESTAW DZ
ZESTAW Z
ZESTAW Ż