RADA RODZICÓW

NOWY NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

34 8457 0008 3003 0091 1755 0001

Opłata na rok szkolny 2019/2020 ustalona przez Radę Rodziców wynosi 50,00 zł NA RODZINĘ

Wpłat prosimy dokonywać bezpośrednio na konto lub do Skarbników Klasowych.

 

 

          Informacje dotyczące ubezpieczenia NNW.

 

 

 

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Pyskowic.