NOWY NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

34 8457 0008 3003 0091 1755 0001

Opłata na rok szkolny 2019/2020 ustalona przez Radę Rodziców wynosi 50,00 zł NA RODZINĘ

Wpłat prosimy dokonywać bezpośrednio na konto lub do Skarbników Klasowych.