NOWY NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

PKO BP: 95 1020 2401 0000 0902 0604 7718

Opłata na rok szkolny 2021/2022 ustalona przez Radę Rodziców wynosi 50,00 zł NA RODZINĘ

Wpłat prosimy dokonywać bezpośrednio na konto lub do Skarbników Klasowych.