REGULAMIN ZFŚS 2020 - SP5 Pyskowice

Terminarz składania wniosków na poszczególne świadczenia w 2021r.
Plan podziału środków finansowych
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dziecka
Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku pracownika
Wniosek o dofinansowanie świadczenia świątecznego
Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe
Wniosek o przyznanie zapomogi
Wniosek o zapomogę zdrowotną