Jak to z tą Konstytucją było?

Na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź uczniowie klas 4-8. W przededniu majowych świąt spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, by tradycyjnie rozpocząć  świętowanie od odśpiewania hymnu narodowego. Dalej już nie było tak tradycyjnie, bo w myśl hasła naszego wybitnego poety , by „uczyć bawiąc” , postanowiliśmy rozegrać grę terenową pod nazwą „Gra o Konstytucję”. Uczniowie pracując w grupach rozwiązali szereg zadań związanych z Konstytucją 3 maja oraz jej twórcami. Przegranych nie było , wszyscy ukończyli grę wykazując się ogromnym zaangażowaniem i znacznie poszerzając swoją wiedzę o tej pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Posumowaniem działań było wręczenie przez panią dyrektor Jolantę Piecuch certyfikatów ukończenia „Gry o Konstytucję” oraz słodkich upominków ufundowanych przez Radę Rodziców. Ten sposób świętowania spodobał się zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Z całą pewnością nie była to ostatnia gra terenowa w naszej szkole.