Spotkanie online z Willą Caro.

23 marca połączyliśmy się online z Willą Caro w Gliwicach. Edukatorka opowiedziała nam o tradycjach wielkanocnych charakterystycznych dla kolejnych dni Wielkiego Tygodnia na Śląsku. Dowiedzieliśmy się czym jest chodzenie z klekotkami, fakle stanickie, czy obmywanie się w rzece. Porozmawialiśmy również o bardzo znanych zwyczajach jak: święcenie pokarmów czy śmigus- dyngus.