Tworzymy Teatr Kamisibai z pyskowickich legend.

Na dzisiejszym spotkaniu z Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach uczniowie poznali historię Emmy Szolc i legendę „Jak rodzą się duchy”. Następnie każda z grup wykonała barwne ilustracje do obrazkowego teatrzyku. Dzięki współpracy z Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach uczniowie wzbogacają swoją wiedzę literacką, kształtują zainteresowania czytelnicze i rozwijają kreatywność.