11 marca 2022r. rozstrzygnęliśmy szkolny konkurs plastyczny „Oszczędzanie jest w modzie”. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej ilustrującej temat konkursu. 

Patronat nad konkursem objął PKO Bank Polski, który ufundował nagrody. 

Głównymi celami konkursu było: upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania, wzbudzenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną i motywacji do stałego pogłębiania wiedzy, wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej, a także kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.

 W konkursie wzięło udział 70 uczniów. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.