STOP SMOGOWI !!!

        Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli – nasza szkoła dołączyła od września 2022r. do grona placówek zrzeszonych w EDUKACYJNEJ SIECI ANTYSMOGOWEJ (ESA). Przed wejściem został zamontowany czujnik, pokazujący jaki jest stan powietrza w danej chwili.

      Jak mówią dane, Polska jest cały czas na czele krajów, które mają bardzo złe wyniki dotyczące parametrów powietrza, którym ciągle musimy oddychać. Smogu najczęściej nie widać i nie czuć ale niestety on ciągle truje, powoduje groźne choroby i zabija. Wśród zanieczyszczeń wyróżniamy gazy oraz pyły zawieszone.  Wnikają one do płuc,  pokonują barierę krew – płuca i krążą po organizmie. Powodują m.in. takie choroby jak alergia, astma, rak płuc, zawał serca, depresja, bezpłodność lub gorszy rozwój płodu, który często rodzi się z mniejszą wagą, głową i mniejszym ilorazem inteligencji.

     Co możemy zrobić aby uniknąć takich skutków? Po odczytaniu złego wyniku z czujnika – nie powinno się wychodzić z dziećmi na spacer i wietrzyć pomieszczeń. W razie konieczności wyjścia należy założyć maskę.  

      Aby walczyć ze smogiem potrzebne są szersze  działania związane głównie ze zmianą źródeł energii czy zalesianiem terenów. Niestety, obecnie obserwuje się  w wielu miejscach wręcz odwrotne trendy, co dodatkowo (oprócz tworzenia się smogu) wpływa na szybko postępujące zmiany klimatu. Ekstremalne zjawiska pogodowe , zmniejszenie opadów, pustynnienie terenów, migracje związane z brakiem wody, podnoszenie poziomu mórz,  to  nie tylko hasła ale codzienność wielu ludzi na Ziemi. 

     Slogan „KLIMAT SIĘ ZMIENIA – ZMIEŃ STYL MYŚLENIA !” wskazuje co można zrobić z tymi problemami przebywając w szkole. Uczestnicząc w ESA zapewniamy uczniom rzetelną, aktualną wiedzę o stanie naszej planety. Pokazujemy możliwości poprawy  , aktywizujemy – uczestnicząc w konkursach np. „RAZEM DZIAŁAMY – CZYSTO ODDYCHAMY”, „PRZYSZŁOŚĆ JEST DZIŚ – MISJA ZIEMIA”. Najbardziej zaangażowani uczniowie należą do Koła Ekologicznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

      Mamy nadzieję, że czujnik powietrza przed szkołą będzie pokazywał tylko informację – STAN POWIETRZA BARDZO DOBRY . Przecież małe rzeczy składają się na wielką zmianę.

                                                                       Alicja Gierlotka, Ewa Uznańska, Łukasz Włóczyk