Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Pyskowicach informuje, że od dnia 20 lipca do końca wakacji boisko „ORLIK 2012″ będzie otwarte dla wszystkich chętnych codziennie bez ograniczeń czasowych, również poza godzinami pracy Animatorów. Korzystający z obiektu są zobowiązani do zapoznania się z REGULAMINEM KORZYSTANIA W OKRESIE WAKACYJNYM Z OBIEKTU SPORTOWEGO „ORLIK 2012” zarządzanego przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Janusza Korczaka w Pyskowicach.