Co z nich wyrosło!

Krzysztof Czerner – ur.26.10.1996r.

SP5 ukończył w 2012r.

Skończył Międzydiecezalne  Seminarium Duchowne w Opolu.

Jest obecnie księdzem.

Beata Mandrela – Kazańcow – ur.10.10.1973r.

SP5 ukończyła w 1988r.

Nauczyciel logopeda, terapeuta pedagogiki, technik analityki medycznej.

Artur Miśków – ur. 3.11.1993r.

SP5 ukończył w 2009r.

Pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych , Attache w Moskwie .

Bartosz Matyja – ur.7.01. 2004r.

SP5 ukończył 2020r.

Uczęszcza do 9 LO w Częstochowie  im.C.K. Norwida

Siatkarz-  KS Norwid Częstochowa.

Sonia Mazur – Ur.15.02.1993r.
SP5 ukończyła w 2009r.
Obecnie jest architektem.

Agnieszka Nalepka – ur. 20.06.1973 r.

SP5 ukończyła w 1988

Nauczycielka języka polskiego, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach, założycielka i prowadząca Teatr młodzieżowy Carpe Diem w Pyskowicach

Cezary Rusinowski – Ur.1.10.1993r.

SP5 ukończył w 2009r.

Jest lekarzem.

Angelika Rusinowska z d. Ambroziak Ur.21.08.1992r.

SP5 ukończyła w 2008r.

Jest lekarzem.