WYWIAD Z   DYREKTOREM  SZKOŁY

   W ramach zrealizowania zadania „HISTORIĘ TWORZĄ LUDZIE” uczniowie klasy 4b – przed wakacjami,   a w obecnym roku szkolnym 2022/23 – już 5b ,  zapragnęli dowiedzieć się ważnych informacji o szkole, od byłych Dyrektorów naszej szanownej JUBILATKI.

    Opracowali pytania, które zostały skierowane do 5 ostatnich Dyrektorów – czyli : Pana Jacka Klimali i Pań- Jolanty Dąbrowskiej, Grażyny Piotrowskiej, Ewy Halskiej i Anny Miśków.

   Z Panem Klimalą rozmawiał w fajnych miejscach w szkole – Jan Cebula.  Pani Dąbrowska odwiedziła klasę 5b w naszej  Zielonej Pracowni. Pozostałe Panie Dyrektorki odpowiedziały na zadane  pytania poprzez rozmowę ze starszymi uczniami – z Marysią Prażuch i Kubą Kazanców.  Pani Dyrektor Halska przesłała swój wywiad on-line.

    Bardzo dziękujemy za  czas poświęcony na wspomnienia o szkole , z których tak wiele się dowiedzieliśmy. Poznaliśmy też trochę bliżej życie i pracę Dyrektora szkoły. Doceniamy jak wiele wysiłku włożyli Państwo  w kolejne lata  szkolnego życia . Także dzięki Wam nasza „Piątka” jest taka piękna i nowoczesna ale pamięta też o swojej historii i tworzy ją na nowo.

                                                                Życzymy Państwu dużo zdrowia i zadowolenia z życia

                                                                        Klasa 5b z wychowawcą Ewą Uznańską

.

.

.