Kolejny raz Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach złożyła hołd górnikom zabitym podczas pacyfikacji kopalni Wujek 16 grudnia 1981r. Uczniowie uczestniczyli w cyklicznym biegu organizowanym przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, kończąc go przy pomniku 9 Górników przy Kopalni Wujek. Był to już 9 edycja Biegu, która zbiegła się z 40-rocznicą wprowadzenia stanu wojennego i krwawych wydarzeń w kopalni. Ubrani w koszulki tematyczne, poświęcone pamięci jednego z górników uczniowie zapalili znicze pod pomnikiem i wysłuchali przemówienia dyrektora Centrum. Jest to wydarzenie wzbogacające wiedzę historyczną oraz postawę patriotyczną. W przyszłym roku też weźmiemy w nim udział.