Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do udziału w międzynarodowym badaniu pilotażowym narzędzia do diagnozy stylów uczenia się i funkcji poznawczych dzieci – PRO-LEARN Teens. Celem projektu jest wspieranie rozwoju zdolności poznawczych oraz umiejętności efektywnego uczenia się dzieci poprzez opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie obszernego modelu wsparcia rozwoju poznawczego dzieci w wieku szkolnym 11-14 lat.

Narzędzie PRO-LEARN Teens jest to innowacyjne elektroniczne narzędzie psychometryczne do diagnozowania takich funkcji poznawczych jak np.: uwaga, spostrzegawczość, myślenie, pamięć oraz do rozpoznawania preferowanego stylu uczenia się.

Uczestnicząc w tym projekcje, szkoła zostanie wyposażona w narzędzie do diagnozy stylów uczenia się i funkcji poznawczych uczniów – PRO-LEARN; pakiet edukacyjny dotyczący neuropedagogiki dla nauczycieli oraz  zestaw ćwiczeń aktywizujących do treningu mózgu dla uczniów.                        

Więcej informacji o projekcie można przeczytać klikając w poniższy link:

https://prolearn-project.eu/pl/o-projekcie/

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w badaniach. W ten sposób będą mogli sprawdzić swoje możliwości i poćwiczyć funkcje poznawcze niezbędne w procesie uczenia się. Aktywność uczniów zostanie nagrodzona pozytywną uwagą oraz możliwością wzięcia udziału w losowaniu bonów podarunkowych Empik.

 Koordynatorem projektu w szkole jest psycholog szkolny – M.Ruta