SUPER PIĄTKA  !

      Kolejny raz , SP 5 w Pyskowicach wykształciła  FINALISTÓW WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH , organizowanych przez KOiW  w Katowicach. Są to uczniowie klas 8:

Maja Miaz – Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii

Maciej Mazur – Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii

     Maja i Maciek interesowali się  naukami ścisłymi już  na przyrodzie,  w klasie 4.  W klasie 6 uczestniczyli  w zajęciach  projektu unijnego “Sukces w zasięgu ręki – rozwój edukacyjny uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach”. W klasie 7 i 8 zgłębiali wiedzę na lekcjach  biologii  i chemii oraz pracowali  dodatkowo na spotkaniach  Koła Ekologicznego OPP i Koła Chemicznego, poszerzających wiadomości, wykraczające poza podstawę programową. Ich rozwojowi nie przeszkodziło zdalne nauczanie. Dzięki wytrwałej pracy  i zaangażowaniu uczniów i nauczycieli osiągnęliśmy  wymierny sukces. Zdobycie tytułu finalisty wymaga   przejścia 3 etapów  konkursowych opracowywanych przez KOiW w Katowicach. Sprawdzają one  szczegółową i ponadprogramową wiedzę,  specjalistyczne nazewnictwo i zdolności analityczne młodzieży . Należy zauważyć, że w tego rodzaju rywalizacji przydatne są umiejętności kluczowe z różnych dziedzin, w które bardzo dobrze wyposaża uczniów nasza placówka.  Teraz Maja i Maciej nie maja żadnego problemu z dostaniem się do wymarzonej szkoły średniej.

Gratulujemy sukcesów!

mgr inż. Ewa Uznańska – nauczyciel biologii

mgr inż. Alicja Gierlotka – nauczyciel chemii