Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc… Ukrainie.

        Wakacje w pełni, a my przypominamy kolejne zrealizowane w minionym roku w naszej szkole akcje.

        Klasa 4a ten rok szkolny zakończyła udziałem w przedsięwzięciu Polskiej Akcji Humanitarnej Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc… Ukrainie.

        Pomysłodawcą akcji jest Krzysztof Ponikowski, który w 2015 r., będąc nauczycielem i dyrektorem jednego ze szczecińskich gimnazjów, zaapelował do innych nauczycieli i nauczycielek, aby nie przyjmowali kwiatów na koniec roku szkolnego, tylko zamiast tego zachęcali uczniów do działania i niesienia pomocy. Na jego apel odpowiedziało wówczas ponad 200 szkół z całej Polski – udało się uzbierać 200 tys. zł i odbudować szkołę w Pancha Kanya w dystrykcie Dhadhing w Nepalu, zniszczoną w wyniku trzęsienia ziemi.

       W kolejnych latach przeprowadzono zbiórki na pomoc dzieciom poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii i na pomoc mieszkańcom Sudanu i Somalii, cierpiącym z powodu głodu i braku dostępu do wody pitnej.

       W ubiegłoroczną edycję akcji zorganizowaną na zakończenie roku 2020/21 zaangażowało się prawie 8 tys. uczniów i uczennic z całego kraju, a do udziału zgłosiło się 244 nauczycieli i nauczycielek. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać ponad 51 tys. zł. na działania pomocowe PAH w Somalii.

       W mijającym roku szkolnym środki zbierane były na działania pomocowe PAH na rzecz Ukrainy. Trwający od 2014 roku konflikt zbrojny i jego eskalacja, która ma miejsce obecnie prowadzi do masowego przemieszczania się ludzi oraz sprawia, że problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych, takich jak woda, jedzenie lub schronienie są dla nich coraz bardziej dotkliwe.

        Przyłączając się do akcji uczniowie wyrazili swoją wdzięczność w niestandardowy sposób – zamiast dawać na koniec roku kwiaty, przełożyli na działanie wartości, które uznali za ważne dla siebie i swoich nauczycieli.

         Klasa zaangażowała się w akcję, która koncentruje się na osobach dotkniętych kryzysem humanitarnym w Ukrainie. Dzięki zaangażowaniu klasy, rodziców  i wychowawcy udało nam się przekazać kwotę 240 zł. Link do wpłat jest nadal otwarty, więc gdyby ktoś z Państwa miał jeszcze ochotę wesprzeć akcję, choćby małym datkiem jest to możliwe. https://pomagamy.pah.org.pl/team/zamiast-kwiatka-ukraina-klasa-4a-sp5-pyskowice

        Uczniowie  klasy 4a podczas zajęć opartych na materiałach otrzymanych od PAH,  dowiedzieli się, czym jest Polska Akcja Humanitarna i na czym polega jej działanie. Rozumieją, dlaczego warto pomagać i przekazywać dalej dobro, którego się doświadcza od innych ludzi. Film „Sztuka pomagania”. https://www.youtube.com/watch?v=HLHpmFrjrnc