Dnia 20 lutego 2023 odbyło się spotkanie klas ósmych z Dyrektorem CECH- u Panem Wiesławem Jabłońskim ( Cech Rzemiosł różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach). Celem spotkania było przedstawienie oferty edukacyjnej szkół branżowych a także informacje związane z uczęszczaniem do tych szkół. Uczniowie dowiedzieli się co należy zrobić aby dostać się do szkoły branżowej, jakie dokumenty należy złożyć i w jakim terminie. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda praktyczna nauka zawodu. Poznali nowe zawody oraz te najbardziej popularne na rynku pracy.