LAUREACI I FINALIŚCI OGÓLNOPOLSKICH I WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW

  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Pyskowicach od klasy pierwszej kształci u uczniów kompetencje z zakresu STEM (SCIENCE – nauki ścisłe, TECHNOLOGY – technologii, ENGINEERING – inżynierii i MATHEMATICS – matematyki). Działania te są realizowane na lekcjach przedmiotowych oraz poprzez organizację:

– dodatkowych zajęć (kół zainteresowań – m.in. Koła Ekologicznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej,  Koła Chemicznego, Koła Informatycznego, Koła Przyrodniczego)

– wyjazdów naukowych (na Politechnikę Śląską, Uniwersytet Śląski)

– wydarzeń umożliwiających udział w warsztatach i zajęciach towarzyszących wydarzeniom tj.  Noc Naukowców Politechniki Śląskiej, Festiwal Nauki w Katowicach, Mały Uniwersytet Pyskowicki Z S im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, pokazy naukowe „EDUEVENT”.

Znaczący wpływ ma również stała modernizacja sal lekcyjnych dzięki udziałowi w projektach edukacyjnych m.in.  Zielona Pracownia WFOŚiGW i Laboratoria Przyszłości MEiN.

   Efektami tych starań jest duża aktywność i  wysokie osiągnięcia uczniów w wielu konkursach przyrodniczych na  różnych poziomach.  W ramach funkcjonującej w szkole ESA (Edukacyjnej Sieci Antysmogowej) bierzemy udział w całorocznej akcji „Przyszłość jest dziś – Misja Ziemia!” ; w Konkursie realizowanym przez Centrum Nauki Kopernik i MEiN „Nauka dla Ciebie” na wykonanie ekologicznej pomocy dydaktycznej, nasza drużyna w składzie: Szymon Garczarek, Oskar Stępień, Jakub Chmura i Przemysław Brzeziński zdobyła 25 miejsce. Niestety zabrakło nam 1 punktu aby przejść do  finału. Najważniejsze są jednak w tych pracach ćwiczenie umiejętności współdziałania w zespole, zauważanie zmian w przyrodzie  oraz chęć ich naprawiania.

      Indywidualnie należy podkreślić sukces  Natalii Pakuszewskiej , która zdobyła tytuł  finalistki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z biologii – organizator  KOiW w Katowicach oraz Przemysława Brzezińskiego, który okazał się tytanem pracy chemicznej. W tym roku szkolnym zdobył tytuły:

– Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z chemii – organizator KOiW Katowice

– Laureat 1 miejsca w Wojewódzkim Konkursie „Młody Chemik” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach

– Finalista wraz z Jakubem Kazanców –  Wojewódzkiego Konkursu „Duety Chemiczne” organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach

– Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół podstawowych organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

   Dodatkowo  z umiejętności Przemka korzystają  koledzy. W czasie lekcji powtórzeniowej z  biologii  zaprezentował sposób, w jaki pozyskał w laboratorium,  wyizolowany z truskawek materiał DNA . Relację z tej lekcji, wraz ze sposobem wykorzystania Googli VR, umieściło na swojej stronie Ministerstwo Edukacji i Nauki ,doceniając tym samym kreatywność młodego naukowca.

    Przemek, jako laureat WKP ma już zagwarantowane miejsce w dowolnej szkole średniej, którą wybierze w przyszłości. Natomiast  finaliści mają dodatkowe punkty doliczane przy rekrutacji do szkół średnich.

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć” – Janusz Korczak

                                                                      A.Gierlotka, E.Uznańska, Ł.Włóczyk