Wolontariat

Z inicjatywy nauczycieli na początku września 2016 roku w Zespole Szkół w Pyskowicach powstał pierwszy w naszym mieście Szkolny Klub Wolontariatu „MOPSIK” . Nazwa klubu nie jest przypadkowa. Ma przypominać o cechach niezbędnych do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi: M – miłość, O – odpowiedzialność, P – przyjaźń, S – szacunek, I – integracja, K – koleżeństwo.
          Wolontariuszami naszego koła są uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 5, którzy działają pod opieką pięciu koordynatorek: Beaty Wyki, Katarzyny Durczyńskiej, Beaty Mandreli-Kazanców, Iwony Gizickiej oraz Alicji Gierlotki.

Celem szkolnego wolontariatu jest:

  • rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,
  • aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,
  • wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim,
  • wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego,
  • łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi, wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
  • promocja idei wolontariatu w szkole,
  • prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.