Świętowaliśmy nie tylko 4 listopada…

     W dniu 3 listopada uczniowie klas 1 -3 spotkali się na akademii, na której „śpiewająco” złożyli życzenia SZKOLE – JUBILATCE. Śpiewali, recytowali, grali na instrumentach i maszerowali… A wszystko po to aby uczcić, najpiękniej jak potrafią, nadanie szkole imienia i nowego sztandaru. Najwięcej emocji wzbudziło wypełnienie KAPSUŁY CZASU przygotowanymi przez uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych pamiątkami dla przyszłych pokoleń.

     Uroczysta akademia dla klas 4 – 8 odbyła się w dniu 7 listopada. Reprezentanci wszystkich klas w imieniu i w obecności swoich koleżanek i kolegów złożyli uroczyste ślubowanie na nowy sztandar. Ojczyźnie, Patronowi i Szkole ślubowali uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi, wyrabiać w sobie silną wolę i koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność, strzec honoru i dobrego imienia szkoły oraz z zapałem i wiarą wytrwania nowym pod sztandarem jednoczyć swoje wysiłki dla dobra szkoły, miasta i Ojczyzny.

     Na akademiach podsumowano wyniki konkursów towarzyszących nadaniu szkole imienia.

W konkursie dla klas 1 – 3 na najpiękniejszą ilustrację do powieści Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy” nagrodzono:

Alessię Szczęsny, Natalię Sienkiewicz i Liliannę Rojek (1. miejsce),

Annę Muchę, Dawida Jastrzębskiego i Kamila Stołowskiego (2. miejsce),

Maję Stefańską, Maję Bieniaszczyk i Anielę Kandora (3. miejsce).

     Uczniowie klas 4 – 5 zmierzyli się z rysunkowym wizerunkiem Patrona. Jury konkursowe uznało, że najlepiej z tym zadaniem poradzili sobie następujący uczniowie:

Małgorzata Kropsz (1. miejsce),

Paulina Chmielińska (2. miejsce),

Milena Rusinowska (3. miejsce),

Anna Szarek i Milena Włóczyk (wyróżnienie).

     Wyróżniono również uczniów, którzy wzięli udział w konkursie na logo szkoło. Są to:

Alicja Wyszomierska, Michał Klejba i Dawid Wawrzyniak.

     Wszystkie klasy przygotowywały gazetkę ścienną poświęconą Januszowi Korczakowi. Jury tego konkursu uznało, że wszystkie gazetki przygotowane przez klasy 1 – 3 są „najpiękniejsze”, natomiast w klasach 4 – 8 wyróżniono:

klasę 8d – 1. miejsce,

klasy 5b i 8c – 2. miejsce,

klasę 4a – 3. miejsce.

     Klasy 4 – 8 rywalizowały także w konkursie wiedzy o Starym Doktorze. Wyniki tego konkursu przedstawiają się następująco:

klasy 4b, 5a i 8d (1. miejsce),

klasy 6b i 8a (2. miejsce),

klasy 6a i 7a (3. miejsce),

klasa 4a (wyróżnienie).

Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie, a nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

     W dniu 7 listopada wszyscy uczniowie mieli okazję zapoznać się bliżej z 60 – letnią historią szkoły na wystawie kronik szkolnych oraz multimedialnej wystawie zdjęć, wpisać się do pamiątkowej księgi oraz sfotografować się pod elegancką, jubileuszową ścianką. Mamy nadzieję, że te ważne w historii szkoły chwile pozostaną na długo w sercach i pamięci całej społeczności szkolnej.